ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ดอกหญ้า : กลอนดอกสร้อยดอกหญ้า : กลอนดอกสร้อย

    ดอกเอ๋ย ดอกหญ้า.............................มิได้ เกิดมา ต่ำช้าฉล
ที่แท้ แค่ตาม คำพูดคน..........................แยกยล ดอกหญ้า ไร้ค่ามี

    หากใน ลำนำ แห่งธรรมชาติ.................ดอกหญ้า สะอาด ดารดาษสี
ประดับ ประดา โลกาดี............................ทั่วทุก สถานที่ สิแบ่งปัน

    เกิดง่าย อยู่ง่าย ไม่ยุ่งยาก.....................แพร่หลาย ไพรหลาก เพียรพากสรรค์
ชูยอด ทอดแทง แสงตะวัน......................อย่างมิ พรึงพรั่น มั่นแกร่งไกร

    ลมท้า ประจญ สายฝนสาด.....................อากาศ ปรวนแปร แลสู้ไหว
ภุมริน บินว่อน เกสรไช............................ปล่อยให้ ไม่หวง สุขดวงแด

    คนใด ใครดู ดุจดอกหญ้า.......................ไร้ค่า อย่าสน คนค่อนแคะ
คุณงาม ความดี มิซวนแซ.........................ต่ำทราม ตามแต่ แค่(คำ)นินทา

    คนไม่ เลิศล้ำ โดยกำเนิด........................ประเสริฐ ปรากฏ เกินยศฐาน์
มิได้ สูงส่ง เพราะพงศ์พา..........................ทรัพยา หาหนุน คุณค่าใคร

    ทักษะ (ความ)สามารถ ชูชาติเชิด..............ล้ำเลิศ ความคิด-จิต-นิสัย
ศีลธรรม ค้ำคง จรรโลงใจ..........................(มี)ผลงาน ยิ่งใหญ่ ไขค่าคุณ

    ประโยชน์ สร้างสรรค์ แบ่งปันโลก...............ชุ่มโชก น้ำใจ ไหลเนื่องหนุน
ย่อมมี ชีวิต วิจิตรจุน..................................พิบุล สุนทร บวรเอยฯ(พิบุล=กว้างขวาง,มาก)

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ไว้ทุกข์จนเป็นทุกข์ : กลอนไว้ทุกข์ไว้ทุกข์จนเป็นทุกข์ : กลอนไว้ทุกข์

    ข่าวคราว คนไทย ร่วมไว้ทุกข์.................ฉุกละหุก อาลัย เทิดในหลวง
(ทำให้)สินค้า สีดำ ส่ำทั้งปวง.....................ขาดตลาด ขาดช่วง->ขึ้นราคา

    เสื้อดำ ทำท่า ว่าต้องใส่.........................ทุกวัน ทำให้ ไล่ซื้อหา
สอง-สาม-สี่เท่า เหล่าผู้ค้า.........................ได้เวลา เงินงาม งอกกำไร

    ค้นหา วิธี แก้วิกฤติ.................................โดยคิด ย้อมผ้า ปัญญาใส
อนิจจัง บังเอิญ กันเกินไป...........................(ทำให้)สีย้อม ผ้า(ดำ)ไซร้ หมดไม่มี

    ผ้ายาว ขาว-ดำ กำหนดให้.......................(ราชการ)ต้องใช้ ประดับ สถานที่
ก็ขาด ตลาด ตามทันที...............................(หมด)ไม่มี สนอง ความต้องการ

    และที่ เป็นเรื่อง (คือ)เครื่องทองน้อย..........ใช้สอย สักการะ พระองค์ท่าน
(ราคา)จากร้อย->เป็นพัน->หลายพันปาน.......หมดสิ้น วิญญาณ ความเป็นคน

    (ความ)ต้องการ พานพุ่ม และโต๊ะหมู่ฯลฯ.....ก็ดู ไม่ต่าง สร้าง(ความ)ขัดสน
เพราะอยาก ไว้ทุกข์ จึงทุกข์ทน.....................ทุกข์จน เจ็บไข้ ไม่สบาย

    เสื้อดำ ไม่ใส่=ไม่ไว้ทุกข์?.........................อย่าซุก อคติ สิเสียหาย
ไม่มี จะกิน ชีวินวาย.....................................มากมาย หลายคน ดิ้นรนรวน

    (เห็น)พวกใส่ เสื้อดำ สุขสำราญ..................สนุกสนาน บันเทิง เริงเสสรวล
ไว้ทุกข์ ตรงไหน? ตรองใคร่ครวญ...................หยุดด่วน ตราหน้า กล่าวหาเทอญฯ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วาจา ประตูหัวใจ : กาพย์สุรางคนางค์๒๘วาจา ประตูหัวใจ : กาพย์สุรางคนางค์๒๘

    ......................................โบราณ ท่านเล่า
ว่าคน โง่เขลา........................อาจเข้า สังคม
(อยู่)ท่ามกลาง บัณฑิต............พินิจ งามสม
ตราบมิ ปรารมภ์......................เอื้อนเอ่ย วาจา

    .......................................คำพูด ของคน
เปิดเผย ตัวตน........................(ควร)สนใจ ศึกษา
ความคิด จิตใจ........................ไหลหลั่ง ออกมา
ผ่านเสียง เพียงพา....................เหนือหน้า ตาเนียน

    ........................................สำนวน หวนให้
คนอ่าน เข้าใจ.........................นิสัย คนเขียน
รู้ความ นึกคิด..........................สุขภาพ จิตเจียน
ชีวัน ผันเปลี่ยน........................การเรียน,อารมณ์ฯลฯ

    .........................................สติ ปัญญา
สื่อผ่าน ภาษา..........................ระดับ ประถม?
เป็นคน อวดโอ้.........................พาโล โง่งม?
ความรู้ อุดม.............................นิยม อะไร?

    ..........................................ระดับ ศีลธรรม
รู้ด้วย ถ้อยคำ............................ลึกล้ำ ทำได้
ยิ่งมี เวลา.................................สถานการณ์ ผ่านไป
ประชิด จิตใจ.............................ว่าใคร คด-ตรง?

    ...........................................ประตู หัวใจ
เปิดดู ภายใน............................ได้ดั่ง ประสงค์
เพียงอย่า รีบด่วน.......................(คำ)ชวนเชื่อ ตกลง
ความจริง ยิ่งยง..........................คงแจ้ง กระจ่างเอยฯ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ถูกคนชิงชังรังเกียจ คือธรรมดาโลก : กลอนแปดถูกคนชิงชังรังเกียจ คือธรรมดาโลก : กลอนแปด

    ป่าต้นน้ำ ลำธาร บันดาลฝน...................สู่โลกา นภดล วนเวียนหมุน
มวลอากาศ ชุ่มชื้น คืนสมดุล.....................เกิดพิบุล วัฏจักร หลักชีวี

    หากแต่ชน ฉลโฉด กลับโปรดปราน.........ทำลายล้าง ถางผลาญ ลาญป่นปี้
(เพียง)เพื่อประโยชน์ ส่วนตน จนโลกนี้........ปรากฏมี วิกฤติ ผวนพิสดาร

    สิ่งแวดล้อม กำลัง พังพินาศ....................(เหตุ)มนุษยชาติ ไม่เจียม ใจเหี้ยมหาญ
ความเดือดร้อน ย้อนตน ท้นทรมาน..............เพราะสันดาน พาลถ่อย คอยมัวเมา

    คนส่วนใหญ่ ใคร่ยล ตนโสภี....................โดยวิธี ชิงชัง รังเกียจเขา
การใส่ร้าย ป้ายสี นิยมเนา..........................กลับทำให้ ใจเบา เขลาสิ้นดี

    เป็นธรรมชาติ สัจจา ในมนุษย์...................มืดกระมล ดลดุจ ดั่งภูตผี
สภาวะสัตว์ เบียดเบียน(ผู้อื่น) เชียรชีวี...........ยังมากมี ในใจ ชนไตร่ตรอง

    คนที่ถูก (เขา)ชิงชัง และรังเกียจ................อย่าเคร่งเครียด เกลียดชัง สร้างสนอง
(เพราะ)มิถูกต้อง ถ่องตาม ธรรมครรลอง.........จะพาตน หม่นหมอง คับข้องจินต์

    อย่าถือสา อันธพาล สันดานถ่อย................(ชอบ)ข่มขี่คน อื่นด้อย คอยติฉิน
มิรู้ตน มนมาน พาลเคยชิน...........................ก่ออกุศล มลทิน ท่วมวิญญาณ์

    ผู้ฉลาด ปราชญ์ปรีดิ์ มีศีลธรรม...................ย่อมยกตน พ้นต่ำ ข้ามกังขา
เมื่อมิทำ ตัวตน ฉลโฉดช้า............................สงบฤดี ปรีดา สาธุเทอญฯ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เลี้ยงลูกด้วยรัก : กลอนเจ็ดเลี้ยงลูกด้วยรัก : กลอนเจ็ด

    ลูกแมว ถูกทิ้ง สิงซ่อนตน....................ร้องรน หนแล แม่อยู่ไหน?
ลูกหิว ชิวหา แสนอาลัย..........................นมแม่ แค่ได้ ไร้พรั่นพรึง

    โหยหา ความรัก ความอบอุ่น................อยู่นี่ มิคุ้น มุ่นคิดถึง
อ้อมอก ของแม่ แท้ตราตรึง.....................ก้นบึ้ง หัวใจ ไห้หวนเจียน

    เอื้อมมือ อุ้ม(ลูก)แมว แล้วใส่กล่อง........(ลูก)แมวร้อง อุรา ไร้เสถียร
ปลอบปลุก ลูบไล้ กายนวลเนียน...............แล้วเพียร ป้อนปลา อาหารไป

    (ลูก)แมวเศร้า เคล้าเคลีย ยังเสียขวัญ.....ไม่ยอม กินยัน ยืนหวั่นไหว
จึงต้อง ป้องปัก รักษาใจ..........................คอยให้ คลายเหงา เศร้าดวงแด

    จนแล้ว แมวน้อย จึงค่อยกิน...................เดี๋ยวผิน มาหา ว้าเหว่แท้
กลับไป กลับมา เวลาแล..........................ผันแปร ไปถึง ครึ่งชั่วยาม

    เรียนรู้ อุรา ชีวาสัตว์..............................ประหวัด รักใคร่ ไม่มองข้าม
ถึงต้อง ท้องกิ่ว หิวก็ตาม...........................เลือกความ รักก่อน ซับซ้อนทรวง

    มิต้อง สงสัย ใยเห็นคน..........................หลากล้น หนหา อุราห่วง
ความรัก อยากได้ ไม่เกรงลวง.....................ตักตวง เท่าไร ไม่เพียงพอ

    โดยเฉพาะ เด็กผอง ต้องการ(ความ)รัก.....อย่าสัก แต่ใช้ เงินเลี้ยงหนอ
เลี้ยงลูก ด้วยรัก ฟูมฟักรอ..........................เกิดก่อ สัมพันธ์ สุขสันติ์เอยฯ

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จะจงรักและภักดี แด่พ่อหลวงนิรันดร : ภุชงคประยาตฉันท์๑๒
จะจงรักและภักดี แด่พ่อหลวงนิรันดร : ภุชงคประยาตฉันท์๑๒

    สะท้อนจิต สะเทือนใจ..................ระงมไห้ (ริม)ถนนนั่ง
เทวษโศก วิโยคดัง..........................พิมานพัง ทะลายลาญ

    ขบวนรถ พระยศยิ่ง.......................ทยอยวิ่ง ประวิงผ่าน
พสก สบ สงบมาน............................พนมมือ สะอื้นมอง(พสก=พลเมือง)

    พิลาสโลก ชนกนาถ.......................เสด็จพาสน์ สวรรค์ผ่อง(พาสน์=การอยู่)
สยามชล (ละ)เนตรนอง......................ฤดีต้อง ระทมตรม

    บรมรูป ประสานชู...........................สกลดู สุจิตร สม(สกล=สากล,สุจิตร=เด่น,ยิ่งใหญ่)
มหาราช กษัตริย์รม-...........................มเยศหล้า นภาลัย(รมเยศ=งาม)

    เพราะสีดำ ณ เสื้อผ้า.......................สิโสภา ก็หาไม่
พสก ร่วม ประสงค์ใน..........................พิธีส่ง พระสรรพางค์(สรรพางค์=ร่างกาย)

    ประทับจิต นริศทัศน์........................สยามรัฐ ประหวัดสร้าง(นริศ=พระราชา)
สถิตอยู่ ณ ใจกลาง.............................มิเหินห่าง ประชาชน

    ถวัลย์ชำ นะปกครอง........................ธ ครรลอง สนองผล(ถวัลย์=ครอง,ชำนะ=ชนะ)
สุภัทรา พระชีพชนม์............................นรายล นิรามัย(สุ-=ดีงาม,ภัทร-=ประเสริฐ,นิรามัย=เป็นสุข)

    จะไว้ทุก ขะทั้งปี.............................ประชาชี ปิยาให้(ปิย-=ที่รัก)
จะจงรัก และภักดิ์ใจ.............................พระภูวไนย นิรันดรฯ

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ต้นปราสาทผึ้ง : กาพย์ยานี๑๑ต้นปราสาทผึ้ง : กาพย์ยานี๑๑

    เตรียมการ ออกพรรษา.................พุทธมา มกชน
ซื้อของ สนองขน............................สาละวน จนวุ่นว้า

    เพื่อทำ บุญอุทิศ.........................แด่ญาติมิตร ผู้มรณา
มีบ้าง อ้างศาสนา............................ปราสาทผึ้ง จึงถวายวัด

    ธรรมเนียม ประเพณี.....................ของท้องที่ อีสานสัต(สัต=ดี,งาม)
บำเพ็ญ กันเป็นวัตร..........................ปฏิบัติ ต่อเนื่องนาน

    เสื่อ-หมอน ซ้อนผ้าสบง................ธูป-เทียนคง ประสงค์สาน
แต่ทว่า ปราสาทพาน........................ค่อยผันผูก คล้อยยุคสมัย

    กลับเป็น สิ่งสิ้นเปลือง...................มิต่อเนื่อง เหมือนเครื่อง(ของ)ใช้
(การ)คำนึง พึงเปลี่ยนไป...................ให้สอดคล้อง ความต้องการ

    หมดคราว คนเฒ่าแก่.....................คงผันแปร แท้ลูกหลาน
หลงลาม แหล่งสำราญ......................สิ่งบันเทิง เริงรื่นใจ

    ทอดทิ้ง ประเพณี..........................ศาสนามี ก็หาไม่
ศีลธรรม เสื่อมทรามไคล....................ทำอะไร ตามใจตน

    คุณค่า วัฒนธรรม..........................แค่หวังนำ เศรษฐกิจผล
หากไร้ ทำให้คน...............................ขาดสนจิต คิดเลิกราฯ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

*เหลือไม่กี่ท้องที่ ที่ยังรักษาประเพณีถวายต้นปราสาทผึ้ง
แต่ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกันแล้ว