ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความลับและความรัก : กาพย์ยานี๑๑ความลับและความรัก : กาพย์ยานี๑๑

    ความลับ และความรัก......................สองสิ่งมัก เกิดพร้อมกัน
กลัวเธอ ไม่รักฉัน...............................จึงปิดบัง บางสิ่งไว้

    โดยเฉพาะ อดีตที่...........................ฉันคนนี้ เคยรักใคร?
ลึกซึ้ง ถึงเพียงไหน?..........................มิอยากให้ ใครล่วงรู้ฯลฯ

    ส่วนมาก (เมื่อ)ถูกซักถาม.................มักพยายาม โกหกกรู
กลลวง จึงพ่วงคู่.................................กับผู้ใจ ไร้ศีลธรรม

    หากเห็น เป็นปกติ............................ไม่ตำหนิ ติว่าต่ำ
บ้างเห็น เช่นเลิศล้ำ.............................สำคัญหมาย คล้ายปัญญา

    หลอกลวง คืออุปสรรค.......................ของความรัก เป็นนักหนา
สันดาน คนมารยา................................จะนำพา พิบัติภัย

    ที่แท้ (เกิดจาก)เห็นแก่ตน...................อกุศล กระมลไส
มิรู้ จักรักใคร........................................นอกจากใจ รักตัวเอง

    จับได้ (โดน)คนรักลวง........................รู้สึกทรวง ถูกข่มเหง
วิวาท อาจบรรเลง..................................อย่างครื้นเครง เพลงร้าวราน

    แม้นใคร ใจมั่นคง...............................อย่าพะวง จงอาจหาญ
ซื่อสัตย์ มนสิการ...................................บันดาลล้ำ สัมพันธ์เอยฯ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความไม่รู้จัก…. : กลอนปัญหารักความไม่รู้จัก…. : กลอนปัญหารัก

    ความไม่รู้ จักพอ ต่อราคะ.........................คือลักษณะ ปรากฏ ปานโดดเด่น
ปฏิกิริยา อาการ เฉกพาลเช่น........................สามารถเห็น ได้ง่าย ในหลายคน

    จิตใจซอน อ่อนไหว ไสสมัคร.....................สู่เส้นทาง ความรัก คลักสับสน
เมื่อไม่มี ศีลธรรม กำกับกมล.........................บันดาลดล ผลให้ (ความรัก)ไม่แน่นอน

    ความไม่รู้ จักผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี.......................เปิดมรรคา ราคี มิทอดถอน
รสกามคุณ หนุนเนื่อง เฟื่องกำจร....................ก่อตัณหา อากร เร่าร้อนทรวง(อากร=บ่อเกิด)

    สัญชาตญาณ บัญชา ชีวาสู่........................ความเป็นผู้ เพลิดเพลิน ดำเนินล่วง
เพศสัมพันธ์ ปั่นจิต-ความคิดกลวง...................มิตะขิด ตะขวง ห้วงหทัย

    ความไม่รู้ รำลึก สำนึกว่า............................อกุศล ผลพา สู่สาไถย
เป็นปกติ ริทำ ตามแต่ใจ................................ทุจริต พิสมัย นิสัยชิน

    ขาดซึ่งความ ศรัทธา สามิภักดิ์.....................จึงสมัคร รักใหม่ ไร้สุดสิ้น
คอยจับจ้อง ส่องหา เสพราคิน.........................อยู่นิตยา อาจิณ ชีวินวน

    ความไม่รู้ จักบังคับ ยับยั้งใจ........................จึงทำอะไร เลยเถิด เกิดเภทผล
ขาดระเบียบ วินัย ทำให้คน..............................เจอปัญหา จลาจล ทุรนทุราย

    ศีลธรรม ความรู้ สู้ศึกษา..............................บันดาลให้ ปัญญา เพิ่มขยาย
ตามปฏิบัติ+ศรัทธา อย่าดูดาย..........................รัก(จึงจะ)สำเร็จ เสร็จหมาย สมใจเอยฯ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ไม่ทำเล่น : กลอนแปดไม่ทำเล่น : กลอนแปด

    มีอะไร ง่ายดาย ในชีวิต?..........................คงแค่ความ นึกคิด ตั้งพิษฐาน
สิ่งสะดวก สบาย คล้ายจินตนาการ.................จะไม่ประสบ พบพาน แม้วันคืน

    จึงเห็นเด็ก ร่ำไห้ ได้ทุกขณะ.....................ทั้งๆที่ เพิ่งจะ ยิ้มระรื่น
ยามมิได้ ดั่งใจ ย่อมขมขื่น............................สะอึกสะอื้น ตื้นตรำ น้ำตานอง

    แค่อาหาร การกิน ถิ่นอาศัย........................คนส่วนใหญ่ (ยัง)ยุ่งยาก ลำบากสนอง
เมื่อมานับ ทรัพย์สิน (ที่)ดินเงินทอง................ยิ่งพบกับ (ความ)คับข้อง พร่อง-ลำเค็ญ

    จึงอย่ารัก มักง่าย ใช้ชีวิต...........................อย่าหลงผิด คิดคล้าย นิยายเห็น
ครองชีวิต กิจกรรม ทำเหมือนเล่น...................ดังเฉกเช่น ทารก สิ ตกระกำ

    คนผู้รัก มักง่าย (ทำ)ตามใจตน...................มักประจญ ผลโศก วิโยคสำ(สำ=ซับซ้อนกัน)
รักคะนอง ข้องขับ ก่อบาปกรรม......................ผิดศีลธรรม กำธร->ทุกข์ซอนซาน

    ความรอบคอบ กอบกิจ คิดสุขุม...................ศีลธรรมกุม ใจไว้ ให้(ความ)สุขศานติ์
เว้นทำบาป หยาบกรรม เร้นรำคาญ..................มิประสบ พบพาน การณ์เภทภัย

    แม้จะยาก หากหัด ให้จัดเจน......................ทำอะไร ไม่(ทำ)เล่น เป็นนิสัย
ถือถูกต้อง ทุกสิ่ง ทำจริงใจ............................ย่อมสะดวก ง่ายดาย สบายมี

    ลดโทษทัณฑ์ ปัญหา และอุปสรรค..............เมื่อยึดหลัก สุจริต จิตวิถี
หลักศีลธรรม ล้ำค่า ถ้ายินดี............................จะสุขสวัสดิ์ ทัศนีย์ ชีวีเอยฯ

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ไม่ประสา มโนธรรม : กลอนเจ็ดไม่ประสา มโนธรรม : กลอนเจ็ด

    ความร้อน ย้อนเยือน เตือนสติ...................ดอกคูณ พูนผลิ โสภีผล
นกกา มาร้อง ก้องอยู่บน..............................นภดล ท้นทั่ว สลัวมอง

    ห้วยน้ำ ลำธาร ลดระดับ...........................ดอนหิน ดินขยับ ขึ้นคับหนอง
อุณหภูมิ แม่น้ำ และลำคลอง.........................อุ่นเพราะ น้ำพร่อง ต้องทำใจ

    จงเตรียม ประจัญ กันดารเถิด.....................ต้องเกิด ต้องมา อย่าสงสัย
เมื่อมิ เห็นค่า ป่าพงไพร...............................เห็นแต่ แก่ได้ ทำลายลาญ

    โลกร้อน เพิ่ม ทวี ไม่มีลด.........................ปรากฏ ประเด็น เป็นหลักฐาน
อนาคต ข้างหน้า มิช้านาน............................ต้องพาน พบเภท เทวษภัย

    ปีก่อน ถึงกับ อับจนมาน...........................สงกรานต์ ระกำ น้ำไม่ไหล
อีกแค่ สองเดือน เคลื่อนเข้าใกล้....................จะเป็น เช่นไร ในปีนี้?

    ข่าวคราว เผาป่า เริ่มปรากฏ......................ชวนสลด หดหู่ คนผู้ผี
เพื่อจะ ล่าสัตว์ ตัดชีวี...................................พงพี บีฑา ผลาญอนันต์

    คนเรา มากมาย ยังคล้ายสัตว์.....................บ่หัด พัฒนา อุราหัน
ความดี ศีลธรรม มิจำนรรจ์.............................ชีวัน สันดาน ปานนกกา

    เกิดมา ไม่หนุน คุณประโยชน์.....................เอาแต่ แส่โทษ ใส่โลกหล้า
บ้างเรียน เพียรจบ ปริญญา............................แต่ไม่ ประสา มโนธรรมฯ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

*ชาวบ้านเผาป่าในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลายสิบจุดพร้อมกัน ด้านเจ้าหน้าที่พยายามไล่ดับ แต่ไม่ทันไฟยังเผาป่าต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าแม่ทัพภาคที่ 3 จะห้ามแล้วก็ตาม

สหประชาชาติ คาดว่า ปี 2559 จะเป็นปีที่มีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ เตือนจะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้น หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาโลกร้อน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ฤดูดอกไม้ผลิ : กลอนสิ่งแวดล้อมฤดูดอกไม้ผลิ : กลอนสิ่งแวดล้อม

    ฤดู ดอกไม้ผลิ...........................อากาศมิ ค่อยเหน็บหนาว
กลางวัน กาลยืดยาว.......................สลัวขาว ขอบฟ้าเป็น

    ความอุ่น กระตุ้นให้.....................มวลดอกไม้ มากมายเห็น
ผลิดอก ออกโดดเด่น.....................เช่นสมัคร สโมสร

    โลกสู่ ฤดูคราว...........................ถึงปลายหนาว เข้าหน้าร้อน
ฟ้าสลัว มัวอมร..............................สะท้อนจิต พิจารณา

    ข่าวไข เภทภัยแล้ง.....................เริ่มสำแดง แปลงปัญหา
คลอง ควั่ก ผักตบชวา.....................ก็แน่นหนา เพิ่มทุกวัน

    คนหมาย ใคร่ความสุข.................ปราศจากทุกข์ สนุกหรรษ์
กล้าคิด ก่อกิจกรรม์.........................ขาดศีลธรรม์ คุณครรลอง

    ตัดไม้ ทำลายป่า.........................ร้อน-แล้งคร่า คืนสนอง
ที่ดิน สินเงินทอง............................มีก่ายกอง ลำพองใจ

    กอบโกย จากธรรมชาติ.................หลงตนฉลาด องอาจไส
ยากเข็ญ เป็นอย่างไร?.....................ต่างหรือไม่ กับโลกันตร์?

    ทอดทิ้ง สิ่งแวดล้อม.....................พึงเตรียมพร้อม เภทภัยผัน
เพิ่มพี แก่ชีวัน.................................เท่าลงทัณฑ์ บันดาลเอยฯ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คนดี? : กลอนคติเตือนใจคนดี? : กลอนคติเตือนใจ

    คนมัก........................เมื่อรัก อยากใคร่ ใหลหลง
ก็มิ พะวง........................ประสงค์ พิเคราะห์ เสาะรู้

    ชั่ว-ดี;........................แค่มี ของปรารถนา มาสู่
อย่าเว้น เอ็นดู..................เชิดชู เอาอก เอาใจ

    ก็เห็น.........................ว่าเป็น คนดี พิสมัย
มิสน คนใด......................เตือนให้ ระวัง มารยา

    คนดี...........................ใช่ชี้ วัดที่ หน้าตา
วุฒิ การศึกษา..................หรือว่า ชาติกำเนิด เลิศไหน?

    คนดี...........................ดูที่ ความคิด จิตใจ
ค่านิยม-นิสัย....................ตลอดไป จนถึง พฤติกรรม

    เพราะพลัง...................ความชัง ความชอบ ครอบงำ
ครรลอง คลองธรรม...........จึงดับ มืดดำ ตามมา

    ด้วยเหตุ......................อำนาจ กิเลส ตัณหา
บดบัง ดวงตา...................จึงปราศ ปัญญา อาดูร

    สร้าง-สรร....................สัมพันธ์ อันพา เสื่อมสูญ
โศกเสริม เพิ่มพูน..............ไร้ความ จำรูญ พิบูลเอยฯ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สัจจะ ความจริงใจ : กาพย์ยานี๑๑สัจจะ ความจริงใจ : กาพย์ยานี๑๑

    เหนือฟ้า มีเมฆา..........................เหนือนภา มีฟ้าใส
เหนือสรรพสิ่ง คือ(ความ)จริงใจ..........ควรมีไว้ ในชีวัน

    อรุณ รุ่งรังสี................................บังเกิดมี สวยสีสัน
พิพัฒน์ อย่างอัศจรรย์.......................แก่สารพัน ทั่วโลกา

    สัจจะ ความจริงใจ........................เพริศอำไพ พิไลกว่า
(ความ)ซื่อสัตย์ คือศรัทธา.................ต่ออัตตา และความจริง

    เชื่อว่า อุระตรง.............................จิธำรง ยืนยงยิ่ง
ซึ่งกุศล ผลพึ่งพิง.............................พิเศษสิ่ง มิกริ่ง-ไกร

    จริงใจ ในสัมพันธ์..........................แก่กันและกัน บันดาลให้
มิห่วง ถูกลวงใจ...............................หรือหลอกใช้ ไร้ศีลธรรม

    พูดจริง อิงสัจจะ............................สร้างวาทะ ประเสริฐล้ำ
วิจิตร ประดิษฐ์คำ..............................สำคัญหนุน คุณความดี

    ทำจริง ทุกสิ่งส้อง..........................ความถูกต้อง ครรลองศรี
กระมล อดทนมี................................วิริยะ สู้ฝ่าฟัน

    คนจริง=คนจริงใจ..........................มิเหลวไหล มัวใฝ่ฝัน
คุณธรรม ความมุ่งมั่น..........................ผลักดันให้ ได้ผลเอยฯ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐