ยินดีต้อนรับ อาคันตุกะ ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาแวะเวียนมาเยี่ยมชม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่คิดประสงค์ ผลงานเหล่านี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทำเป็นบันทึกความจำและอบรมจิตใจตนเอง ผู้เขียนหาได้มีความเป็นอริยะแต่อย่างใดไม่ ( เดิมที แต่งเฉพาะกลอนธรรมะ จึงใช้นามปากกาว่า avijjapikkhu ที่จริงต้องพิมพ์ว่า avijjabhikkhu แต่ตอนสมัครสร้างเว็ป เกิดทำพลาด เข้าไปใช้ชื่อนั้นไม่ได้ ต้องสร้างเว็ปใหม่ใช้ชื่อใหม่ จากคำว่า bhikkhu เป็น pikkhu แทน )
ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา-ข้อมูล-สติปัญญา-ความรู้ความสามารถ-ความรีบเร่ง ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ผู้เขียนขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพื่อการแก้ไขความผิดพลาด ผู้เขียนไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ขอเพียงแต่อย่าแอบอ้างว่าเป็นผลงานของผู้อื่น แต่ผู้เขียนขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานนี้ สำหรับการนำไปเผยแพร่เพื่อการค้าหากำไร
*นักเรียน อย่าลอกเป็นการบ้านไปส่งครูนะครับ เพราะไม่สุจริต ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาความรู้ความสามารถ ดูไว้เป็นตัวอย่างก็พอ
มีอะไรสงสัย ไม่เข้าใจ ต้องการคำอธิบาย ก็ถามมาได้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความรู้คู่ความฝัน : กลอนคติสอนใจความรู้คู่ความฝัน : กลอนคติสอนใจ

๏   ก็ใคร ไม่มี เวลาว่าง?.........................ใครบ้าง ร้างไร้ ความใฝ่ฝัน?
ทุกคน ที่มี ชีวัน..................................ทุกพลัน ฝันเพ้อ ภาวนา

๏   อยากมี อยากเป็น อยากได้..................อย่างไร้ ขอบเขต ปรเมศวร์หา(ปรเมศวร์=พระอินทร์)
ฝันสร้าง กลางวัน บัญชา.......................นิทรา ยิ่งฝัน ฟั่นเฟือน

๏   อยากทำ ตามฝัน ขันไขว่.....................อยากให้ ในฝัน นั้นเสมือน
แต่ต้อง สะท้าน สะเทือน.......................เลอะเลือน ทุกข์เภท สังเวชจินต์

๏   เพราะไม่ ใคร่หา ความรู้.......................เป็นผู้ เกียจคร้าน พาลถวิล
ชอบบาป หยาบช้า ราคิน.......................ชีวิน ชินทำ ตามใจ

๏   ขาดความ อดทน ค้นคว้า......................พิสิฐ พิทยา ไสว(พิสิฐ=ประเสริฐ,พิทยา=วิทยา)
ขาดความ อุตสา หะไกร.........................ทำอะไร จับจด คดคลอง

๏   ฤดี มีแค่ ความฝัน................................อยู่เป็น นิรันดร์ มานผยอง
(จึง)มากมี หนี้สิน เนืองนอง....................ปราศจาก เงินทอง ทรัพยาฯลฯ

๏   คนที่ พบความ สำเร็จ............................จะไม่ ปฏิเสธ แสวงหา
ความรู้ ประดับ ปัญญา............................เพิ่มพี ปรีชา สถาพร

๏   รู้คิด+รู้ทำ (ให้)ความฝัน........................สร้างสรรค์ เป็นจริง ยิ่งสมร
อุปสรรค ปัญหา อนาทร..........................แก้ไข ไถ่ถอน กำจรจล

๏   ความรู้ คู่ตาม ความฝัน..........................จึงมี ชีวัน สะคราญผล
ใครเอา แต่ฝัน คร้านฝึกตน......................(ย่อม)เป็นคน ไร้ค่า สาระเอยฯ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น